CV

Utdanning

august 2013 – i dag

Mastergrad: film- og fjernsynsvitenskap (Høgskolen i Lillehammer)

Oppgavetittelen var ”Norsk naturlandskap i film: en studie av landskapets funksjoner og dets betydning”. Muntlig forsvar ble holdt 16.02.16, hvor jeg fikk karakteren A. Denne utdanningen gir tittelen filmviter.

Erfaring

august 2016 – i dag

Produsent: Amandus – Lillehammer Internasjonale Studentfilmfestival

Blant annet ansvar for utvikling av programinnhold til festivalen, organisering av møter for programråd og utvelgelseskomité, markedsføring gjennom sosiale medier, drift av nettside, utvikling av sponsorpakker, skrive pressemeldinger, samt veiledning og samarbeid med studentene gjennom arbeidet med festivalen, i tillegg til mye annet.